Kalundborg Køleservices certificeringer

Køleområdet er det mest regulerede område blandt alle håndværksfag i Danmark, på grund af faren for at ødelægge ozonlaget og øge CO2-udledningen.

Kalundborg Køleservice arbejder med at implementere elementer af FN’s Verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse og 13 om klimaindsats.

Miljø

Alle montører i Kalundborg Køleservice er certificerede af Miljøministeriet til at udføre eftersyn og kontrollere læk af kølemidler.

Kalundborg Køleservice er certificerede af Kølemiddel Miljø Ordningen (KMO) til at returtage og transportere alle typer kølemiddel til destruktion. Som virksomhed deltager vi desuden aktivt i udfasningen af HFC-kølemidler og ombygger gamle anlæg, så de kan blive ved med at fungere, men med de nyeste typer kølemiddel.

Kalundborg Køleservice bakker op om FN’s verdensmål om kvalitetsuddannelse og klimaindsats. I den forbindelse har vi gennemgået virksomheden efter en grøn forretningsplan. Vores værksted er mere end selvforsynende med solcelleenergi, opvarmet af en CO2-neutral varmepumpe og alle servicebiler er udvalgt, så de har det lavest mulige brændstofforbrug.

Kalundborg Køleservice arbejder i øjeblikket på at kunne tilbyde CO2-kortlægning af køleanlæg med henblik på også at kunne nedbringe kundens CO2-aftryk.

Kvalitet

Alt hvad vi laver – fra tilbud til årlige eftersyn – lever op til den seneste ISO-certificering (ISO 9001-2015). Derudover er alle montører certificerede efter EU’s f-gasforordning og må derfor servicere og efterse alle typer af køleanlæg.

Kalundborg Køleservice er desuden certificeret af VarmePumpeOrdningen (VPO) til korrekt installation af varmepumper med henblik på virkningsgrad, levetid og ydeevne.

Endelig lever Kalundborg Køleservice op til Dansk Køl og Varmes branchegaranti.


Sikkerhed

Kalundborg Køleservice vægter sikkerhed højt. Det gør vi ved at aflevere gennemtestede anlæg, der overholder arbejdstilsynets krav.

Vores montører deltager jævnligt i sikkerhedskurser og beredskabsøvelser for at kunne leve op til de sikkerhedsregler, der eksisterer på forskellige arbejdsplader. Derudover arbejder vi altid i brandhæmmende tøj, og vores værktøj er efterset og gennemtestet.